ระบบสมัครสอบออนไลน์โรงเรียนของท่าน

081-978-5969โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ
National Academic Test Program (NAT)

โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) หรือ National Academic Test Program (NAT) คือ โครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายองค์กรพัฒนาการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดสอบการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการของเยาวชนในประเทศไทยเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และประเมินความฉลาดทางด้านวิชาการของนักเรียนและโรงเรียน

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนภาคีเครือข่าย สวช. ทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย จะจัดให้มีการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) ซึ่งเป็นการสอบวัดทักษะความรู้วิชาการของนักเรียน ทั่วประเทศตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการ ประเมินความฉลาดทางด้านวิชาการของนักเรียนและโรงเรียน รวมถึงคัดเลือกตัวแทนจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

กำหนดการ

รายละเอียด

วันที่ 4 สิงหาคม 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันสอบฯ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

วันสุดท้ายของการรับสมัครนักเรียน / ปิดรับสมัครเวลา 18.00 น.

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพร้อมแจกคู่มือการสอบ

วันที่ 4 ธันวาคม 2564

เวลา 09.00 - 10.30 น.     สอบวิชาคณิตศาสตร์

เวลา 10.45 - 12.15 น.     สอบวิชาวิทยาศาสตร์

เวลา 13.00 - 14.30 น.     สอบวิชาภาษาอังกฤษ

วันที่ 20 ธันวาคม 2564

ประกาศผลคะแนนการแข่งขันสอบฯ พร้อมเริ่มจัดส่งรางวัล

วันที่ 27 ธันวาคม 2564

ประกาศข้อมูลการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี 2564 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภทให้นักเรียนเลือกสมัคร หรือสามารถสมัครทั้งสองประเภท ได้แก่

ประเภทการแข่งขันอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
> วิชาที่สอบ

 • วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์
> วิชาที่สอบ
 • ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ประถมศึกษาปีที่ 2-3)
 • ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)
 • ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
 • ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)
> ค่าสมัคร
 • 300 บาท
ประเภทการแข่งขันอัจฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษ
> วิชาที่สอบ
 • วิชาภาษาอังกฤษ
> วิชาที่สอบ
 • ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ประถมศึกษาปีที่ 2-3)
 • ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)
 • ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
 • ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)
> ค่าสมัคร
 • 150 บาท

 • 1. นักเรียนสามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร์มสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.natprogram.com หรือเข้าไปที่ Line Official Account: @natprogram (มี@ข้างหน้า) เพื่อคลิกสมัครได้ทันที
 • 2. นักเรียนจะต้องอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการแข่งขันสอบอย่างละเอียดเพื่อมีความเข้าใจที่ตรงกัน การยืนยันการสมัคร จะถือว่านักเรียนได้อ่านและรับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขการแข่งขันสอบแล้ว
 • 3. นักเรียนจะต้องโอนเงินค่าสมัครตามประเภทการแข่งขันที่นักเรียนเลือก เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บริษัท อีซี่ลิช อินเตอร์-เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่บัญชี 048-1-63459-8
  และส่งหลักฐานสลิปยืนยันการโอนเงินตามที่ระบุในเว็บไซต์เท่านั้น หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสำนักงาน สวช. ในเวลาราชการ โทร. 063-506-5432 *อนุญาตให้ส่งหลักฐานสลิปยืนยันการโอนเงินในไลน์เท่านั้น* **ไม่อนุญาตให้ส่งหลักฐานสลิปยืนยันการโอนเงินในเฟซบุ๊ก**

สมัครสอบแข่งขัน ดูข้อมูลสนามสอบ

นักเรียนที่ได้รับรางวัล

  Untitled Document

ภาพการมอบรางวัล

  Untitled Document