081-978-5969

ข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled Document

ผลอันดับการแข่งขันสอบระดับภูมิภาค โดยแบ่งเป็น 6 ภาค ดังนี้ 1. ภาคเหนือ 2. ภาคกลาง 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4. ภาคตะวันตก 5. ภาคตะวันออก 6. ภาคใต้ โดยสามารถตรวจสอบได้ทาง https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Npc-DykoC5Hg9ujRIfkJrxGl-SxFoE1C